40/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng

tuvan007vlc@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Lệnh vẽ Xline trong Autocad, cách dùng Xline Autocad

CÔNG DỤNG CỦA LỆNH XLINE AUTOCAD:

- Để vẽ đường phân giác của 1 góc trong Autocad.

CÁCH SỬ DỤNG LỆNH XLINE AUTOCAD:

- Gõ lệnh Xline

- Sau đó dùng tham số B (Bisect)

- Pick vào tâm rồi pick vào 2 điểm thuộc 2 cạnh của góc > Bạn sẽ vẽ nên một đường thẳng XLine là phân giác của góc được chọn

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again