40/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng

tuvan007vlc@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Lệnh Coppy Paste trong Illustrator, cách Coppy trong Illustrator

Lệnh Coppy Paste trong Illustrator

TÁC DỤNG CỦA LỆNH COPPY - PASTE TRONG AI:

- Lệnh Coppy - Paste dùng để sao chép đối tượng.

CÁCH SỬ DỤNG LỆNH COPPY - PASTE TRONG AI:

- Bước 1: Chọn đối tượng cần sao chép

- Bước 2: Thực hiện lệnh sao chép đối tượng, có một số cách như sau

Cách 1: Sao chép đối tượng: Edit > Coppy
            Dán đối tượng:         Edit > Paste
Chú ý các lệnh: Lệnh Paste in Front và Paste in Back cho phép dán đối tượng chồng khít lên phía trên hay phía dưới đối tượng gốc ban đầu. 

Cách 2: Sao chép đối tượng: Ctrl + C
              Dán đối tượng:  Ctrl + V

Cách 3: 
– Chọn đối tượng cần sao chép
– Nhấn giữ phím Alt kèm chuột trái, kéo đến vị trí bất kì rồi buông chuột ra, ta đã có 1 bản copy hoàn hảo.
– Nếu muốn copy hàng loạt ra nữa thì sau khi buông phím Alt, nhấp Ctrl + D, muốn copy bao nhiêu bản thì nhấn bấy nhiêu lần phím D.

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again