40/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng

tuvan007vlc@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Lệnh Lock trong Illustrator,Lock trong AI

Lệnh Lock trong Illustrator

Tác dụng của lệnh Lock:

- Lock có nghĩa là khóa. Trong khi thiết kế đôi lúc ta tạm thời ko muốn tác động lên một đối tượng nào đó thì ta nên tạm thời khóa chúng lại.

Cách sử dụng lệnh Lock:

Cách 1: Chọn các đối tượng cần khóa > Menu object > Lock Selection

Ngoài ra còn có:

* All Artwork Above: Khóa các đối tượng nằm trên đối tượng được chọn.

* Lock Other Layers: Khóa các đối tượng trên các Layer khác.

Cách 2: Chọn các đối tượng cần khóa > Nhấn tổ hợp phím Ctrl + 2

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again