40/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng

tuvan007vlc@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Lệnh Drop Shadow trong CorelDraw, cách sử dụng lênh Drop Shadow Corel

TÁC DỤNG CỦA LỆNH DROP SHADOW TRONG COREL:

- Lệnh Drop Shadow có tác dụng đổ bóng cho đối tượng

CÁCH SỬ DỤNG LỆNH DROP SHADOW:

- Nhấn chuột trái vào biểu tượng Drop Shadow (công cụ thứ 13 trong thanh Toolbox bên trái cửa sổ chương trình)

- Nhấn chuột trái vào đối tượng cần đổ bóng và rê chuột theo hướng thích hợp để đổ bóng đối tượng

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again