40/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng

tuvan007vlc@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Lệnh Arrange trong Illustrator,cách dùng lệnh Arrange trong AI

Tác dụng của lệnh Arrange:

- Trong Illustrator lệnh Arrange dùng để thay đổi vị trí các đối tượng.

Cách sử dụng lệnh Arrange:

Cách 1: Chọn đối tượng cần thay đổi vị trí > vào Object > Arrange > xuất hiện bảng chọn, trong đó:

+ Bring to Front: Đưa đối tượng được chọn lên trên cùng.

+ Bring Forward: Đưa đối tượng được chọn lên trên một nấc.

+ Send to Back: Đưa đối tượng được chọn xuống dưới cùng.

+ Send Backward: Đưa đối tượng được chọn xuống dưới một nấc.

Cách 2: Chọn đối tượng cần thay đổi vị trí, nhấn tổ hợp phím:

+ Ctrl+Shift+] : Đưa đối tượng được chọn lên trên cùng.

+ Ctrl+] : Đưa đối tượng được chọn lên trên một nấc.

+ Ctrl+Shift+[ : Đưa đối tượng được chọn xuống dưới cùng.

+ Ctrl+[ : Đưa đối tượng được chọn xuống dưới một nấc.

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again