40/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng

tuvan007vlc@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Lệnh Arrange trong Illustrator,cách dùng lệnh Arrange trong AI

Tác dụng của lệnh Arrange:

- Trong Illustrator lệnh Arrange dùng để thay đổi vị trí các đối tượng.

Cách sử dụng lệnh Arrange:

Cách 1: Chọn đối tượng cần thay đổi vị trí > vào Object > Arrange > xuất hiện bảng chọn, trong đó:

+ Bring to Front: Đưa đối tượng được chọn lên trên cùng.

+ Bring Forward: Đưa đối tượng được chọn lên trên một nấc.

+ Send to Back: Đưa đối tượng được chọn xuống dưới cùng.

+ Send Backward: Đưa đối tượng được chọn xuống dưới một nấc.

Cách 2: Chọn đối tượng cần thay đổi vị trí, nhấn tổ hợp phím:

+ Ctrl+Shift+] : Đưa đối tượng được chọn lên trên cùng.

+ Ctrl+] : Đưa đối tượng được chọn lên trên một nấc.

+ Ctrl+Shift+[ : Đưa đối tượng được chọn xuống dưới cùng.

+ Ctrl+[ : Đưa đối tượng được chọn xuống dưới một nấc.

The author

Johnny Levanier
Lê Ngọc
Lê Ngọc có bằng B.A. là một design chuyên thiết kế đồ họa website, anh ấy có bằng về viết và sáng tạo sau khi viết anh ấy chơi điện tử. Đến tối, anh ngủ. Twitter @lengoc91

Tags

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again