40/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng

tuvan007vlc@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Nhóm lệnh Shaping trong CorelDraw, cách sử dụng lệnh Shaping Corel draw

TÁC DỤNG CỦA NHÓM LỆNH SHAPING TRONG COREL:

- Nhóm lệnh Shaping dùng để biến đổi nhóm từ 2 đối tượng trở lên bằng cách khác nhau

CÁCH SỬ DỤNG NHÓM LỆNH SHAPING:

- Chọn đối tượng cần thực hiện, với các lệnh này bạn cần chọn ít nhất 2 đối tượng.

- Chọn menu lệnh Arrange / Shaping / . . . ., với các menu lệnh lệnh sau:

Weld: xóa các đường biên của các đối tượng chồng lên nhau để hình thành một đối tượng liền lạc nhau.

Trim: tạo ra hình dáng mới bằng việc cắt bỏ những phần hai hoặc nhiềuđối tượng chồng lên nhau.

Intersect: lấy phần giao nhau giữa hai hay nhiều đối tượng.

Simplify: cắt những vùng chồng lên nhau giữa hai hay nhiều đối tượng.

Front Minus Back: xoá đối tượng dưới bằng các đối tượng trên.

Back Minus Front: xóa đối tượng trên bằng đối tượng dưới.

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again