40/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng

tuvan007vlc@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Lệnh UnLock trong Illustrator, Unlock đối tượng trong Illustrator

Tác dụng của lệnh UnLock:

- UnLock có nghĩa là bỏ khóa. Trong Illustrator chúng ta dùng lệnh UnLock khi muốn bỏ khóa các đối tượng đã khóa trước đó.

Cách sử dụng lệnh UnLock:

Cách 1: Để mở khóa cho tất cả các đối tượng: Menu Object > Unlock All.

Cách 2: Để mở khóa cho tất cả các đối tượng: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + 2.

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again