40/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng

tuvan007vlc@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Lệnh vẽ Star trong Coreldraw, vẽ Star trong Corel

STAR LÀ GÌ?

Star là hình ngôi sao, trong Coreldraw thì Polygon là câu lệnh chuyên dùng để vẽ hình ngôi sao.

CÁCH SỬ DỤNG LỆNH STAR TRONG CORELDRAW

Nhấn và giữ trái chuột vào biểu tượng hình lục giác ở thanh công cụ Toolbox bên trái cửa sổ chương trình Coreldraw, lúc đó xuất hiện bảng chọn, chọn Star, "Con trỏ chuột" xuất hiện dạng dấu cộng mảnh màu đen. Người vẽ chỉ việc nhấp trái chuột kết hợp kéo dê chuột thì sẽ được 1 hình ngôi sao. Người vẽ có thể điều chỉnh số cánh của hình ngôi sao cần vẽ trong ô lệnh Point of Sides trên thanh công cụ ngang.

Note: Để vẽ được hình ngôi sao đều thì trong lúc vẽ nhấn thêm phím CTRL.

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again