40/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng

tuvan007vlc@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Lệnh vẽ Polygon trong Illustrator

Polygon là gì?

Polygon là hình đa giác, trong Illustrator thì Polygon là câu lệnh chuyên dùng để vẽ hình đa giác

CÁCH SỬ DỤNG LỆNH POLYGON TRONG ILLUSTRATOR

- Nhấn  và giữ trái chuột vào biểu tượng hình chữ nhật ở thanh công cụ Tools bên trái cửa sổ chương trình Illustrator, xuất hiện bảng chọn, click trái chuột chọn biểu tượng hình lục giác, lúc đó "Con trỏ chuột" xuất hiện dạng dấu cộng mảnh màu đen. Người vẽ chỉ việc nhấp trái chuột kết hợp kéo dê chuột thì sẽ được 1 hình đa giác. Người vẽ có thể điều chỉnh số cạnh của đa giác cần vẽ bằng phím mũi tên lên xuống trên bàn phím.

- Để vẽ đa giác một cách chính xác, Click chuột vào bản vẽ (trong khi đang chọn công cụ Polygon), nhập vào các thông số Radius(Bán kính đường tròn ngoại tiếp của đa giác), Sides: số đỉnh,rồi OK.

Note: Để vẽ được hình đa giác nằm ngay ngắn thì trong lúc vẽ nhấn thêm phím SHIFT

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again