40/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng

tuvan007vlc@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Lệnh vẽ Polygon trong Coreldraw

POLYGON LÀ GÌ?

Polygon là hình đa giác, trong Coreldraw thì Polygon là câu lệnh chuyên dùng để vẽ hình đa giác

CÁCH SỬ DỤNG LỆNH POLYGON TRONG CORELDRAW

Có 2 cách để lấy lệnh vẽ Polygon:

- Cách 1: Nhấn trái chuột vào biểu tượng hình lục giác ở thanh công cụ Toolbox bên trái cửa sổ chương trình Coreldraw, lúc đó "Con trỏ chuột" xuất hiện dạng dấu cộng mảnh màu đen. Người vẽ chỉ việc nhấp trái chuột kết hợp kéo dê chuột thì sẽ được 1 hình đa giác. Người vẽ có thể điều chỉnh số cạnh của đa giác cần vẽ trong ô lệnh Point of Sides trên thanh công cụ ngang.

- Cách 2: Nhấn phím Y trên bàn phím để lấy lệnh vẽ hình đa giác. Các thao tác còn lại như ở cách 1.

Note: Để vẽ được hình đa giác đều thì trong lúc vẽ nhấn thêm phím CTRL

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again