40/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng

tuvan007vlc@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Lệnh UnGroup trong Illustrator,cách dùng lệnh Ungroup trong AI

Lệnh UnGroup trong Illustrator

Tác dung của lệnh UnGroup:

- Trong Illustrator lệnh UnGroup dùng để tách một nhóm các đối tượng thành các đối tượng thành các đối tượng riêng lẻ để tiện trong việc thao tác.

Cách sử dụng lệnh UnGroup:

Cách 1: Chọn nhóm đối tượng cần tách > Vào Menu Object > UnGroup 

Cách 2: Chọn nhóm đối tượng cần tách > Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + G

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again