40/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng

tuvan007vlc@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Lệnh Skew trong Coreldraw, dạy Coreldraw căn bản

CÔNG DỤNG CỦA LỆNH SKEW TRONG COREL:

- Lệnh Skew cho phép ta kéo xiên đối tượng đã chọn theo hướng nhất định

CÁCH SỬ DỤNG LỆNH SKEW TRONG COREL:

- Chọn đối tượng cần kéo xiên

- Windows > Dockers > Tranformations > Skew

- Xuất hiện cửa sổ Skew

- Nhập các thiết lập như góc xiên, điểm neo, số bản copy

- Nhấn Apply 

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again