40/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng

tuvan007vlc@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Lệnh Shear trong Illustrator, cách dử dụng lệnh Shear trong AI

TÁC DỤNG CỦA LỆNH SHEAR:

- Lệnh Shear dùng để kéo xiên đối tượng được chọn.

CÁCH SỬ DỤNG LỆNH SHEAR:

- Bước 1: Chọn đối tượng

- Bước 2: Sử dụng công cụ Shear Tool  và thực hiện các thao tác kéo xiên đối tượng.

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again