40/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng

tuvan007vlc@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Lệnh Reflect trong Illustrator, sử dụng lệnh Reflect trong AI

TÁC DỤNG CỦA LỆNH REFLECT:

- Lệnh Reflect dùng để lật đối xứng đối tượng

CÁCH SỬ DỤNG LỆNH REFLECT:

Bước 1: Chọn đối tượng cần lật đối xứng

Bước 2: Lật đối xứng
Cách 1: Chọn công cụ Reflect Tool (O)  và thực hiện các thao tác lật đối xứng đối tượng.
Cách 2: Nhấn phím O trên bàn phím và làm tương tự cách 1.

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again