40/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng

tuvan007vlc@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Lệnh Rectangle trong Photoshop, Rectangle Photoshop

RECTANGLE LÀ GÌ?

Rectangle là hình chữ nhật, trong Photoshop thì Rectangle là câu lệnh chuyên dùng để vẽ hình chữ nhật và vẽ hình vuông.

CÁCH SỬ DỤNG LỆNH RECTANGLE:

Có 2 cách để lấy lệnh vẽ Rectangle:

- Cách 1: Nhấn trái chuột vào biểu tượng hình chữ nhật ở thanh công cụ Toolbox, lúc đó "Con trỏ chuột" xuất hiện dạng dấu cộng mảnh màu đen. Người vẽ chỉ việc nhấp trái chuột kết hợp kéo dê chuột sang góc đối đỉnh thì sẽ được 1 hình chữ nhật.

- Cách 2: Nhấn phím U trên bàn phím để lấy lệnh vẽ hình chữ nhật. Các thao tác còn lại như ở cách 1.

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again