40/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng

tuvan007vlc@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Lệnh Pan trong Autocad, sử dụng lệnh pan autocad

CÔNG DỤNG CỦA LỆNH PAN:

- Lệnh Pan dùng để di chuyển khung nhìn bản vẽ từ điểm này sang điểm khác

CÁCH SỬ DỤNG LỆNH PAN:

Cách 1:

- Trên dòng lệnh Command gõ Pan > Enter

- Nhấn và kéo rê chuột để di chuyển khung nhìn bản vẽ

Cách 2:

Nhấn và giữ bi lăn chuột để di chuyên khung nhìn bản vẽ

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again