40/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng

tuvan007vlc@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Lệnh History trong Photoshop, cách sử dụng lệnh history photoshop

CÔNG DỤNG HISTORY TRONG PHOTOSHOP

Trong lúc bạn làm việc với file ảnh, tất cả các thao tác của bạn sẽ được lưu lại trong history và khi cần bạn có thể Undo lại. Điều đó thật thuận tiện vì không phải lúc nào thành quả bạn làm ra cũng làm bạn hài lòng một cách tuyệt đối ngay từ lần đầu tiên. History palette sẽ giúp bạn dễ dàng xem lại kết quả bất kỳ 20 thao tác gần đây nhất.

20 là con số được mặc định, bạn cũng có thể chỉnh lên thêm bằng cách vào Edit > Preference > General và thay đổi ô History states. Dĩ nhiên là cũng tốn bộ nhớ thêm.

CÁCH SỬ DỤNG HISTORY PHOTOSHOP

Mặc định History palette sẽ được load ở lần chạy photoshop đầu tiên. Nếu bạn không thấy nó, hãy vào Windows > History

Các thành phần chủ yếu của history palette

A. Biểu tượng của History Brush

B. Các snapshot bạn lưu trong quá trình làm việc

C. Các thao tác gần đây nhất mà bạn có thể Undo

D. Nút tạo Snapshot

Để Undo lại thao tác cuối cùng, bạn có thể dùng phím tắt Ctrl+Z. Nhưng không giống như trong Word, bạn không thể nhấn Ctrl+Z thêm vài lần nữa để tiếp tục lùi lại. Nếu bạn nhấn Ctrl+Z đến lần thứ 2, photoshop sẽ Undo lại thao tác Undo của bạn vừa thực hiện và kết quả là bức ảnh trở về trạng thái như chưa Undo lần đầu tiên. Để Undo được nhiều lần, hãy dùng Ctrl+Alt+Z.

Hoặc bạn click vào bất kỳ states nào (các thao tác hiện trong history palette) để undo đến trạng thái bức hình khi vừa thực hiện xong thao tác đó.

20 states dĩ nhiên là không nhiều. Lâu lâu khi làm việc bạn hãy click vào nút tạo Snapshot. Một snapshot mới với thumb của nó đằng trước sẽ xuất hiện như cái snapshot 1 trong hình. Snapshot đầu tiên luôn là trạng thái bức hình của bạn khi vừa open. Các snapshot giống như là những states do bạn tự chỉ định vậy.

Đôi khi bạn muốn so sánh kết quả của 2 ngả rẽ: sử dụng hiệu ứng này hay hiệu ứng kia, bạn cũng có thể tạo 2 cái snapshot để dễ dàng chuyển qua lại và so sánh

Cẩn thận khi thử các Blend mode vì mỗi lần bạn change blend mode, photoshop sẽ tính đó là 1 step và ghi lại thành 1 state. Có thể sau khi lựa tới lựa lui một hồi các states của bạn trước khi bạn thử Blend mode đã mất hết và bạn không thể Undo lại được

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again