40/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng

tuvan007vlc@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Lệnh Extrude trong Corel draw, dạy thiết kế Coreldraw Hải Phòng

CÔNG DỤNG CỦA LỆNH EXTRUDE TRONG CORELDRAW:

- Tạo hiệu ứng nổi khối cho đối tượng trong Coreldraw, hiệu ứng này cho phép tạo ra hình khối 3D, chữ nổi 3D

CÁCH SỬ DỤNG LỆNH EXTRUDE:

1. Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng nổi khối

2. Nhấn chuột trái vào Effects, chọn Extrude

3. Xuất hiện cửa sổ Extrude bên trái cửa sổ chương trình:

- Tại thẻ Extrude camera chọn kiểu tạo khối và kích thước khối

- Tại thẻ Extrude light chọn hướng sáng cho khối

- Tại thẻ Extrude color chọn kiểu đổ màu cho khối

- Apply

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again