40/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng

tuvan007vlc@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Lệnh Align and Distribute trong Coreldraw, Align and Distribute Coreldraw

Tác dụng của Lệnh Align and Distribute:

Trong Coreldraw, Lệnh Align and Distribute cho phép chúng ta gióng hàng đối tượng A theo đối tượng B

THAO TÁC THỰC HIỆN LỆNH ALIGN AND DISTRIBUTE

Chọn đối tượng A bằng công cụ Pick, đồng thời nhấn giữ phím Shift chọn tiếp đối tựơng B.

Chọn Menu Arrange, chọn Align And Distribute.

Hộp thọai xuất hiện: 

Chọn chức năng canh lề rồi chọn Ok.

- Gióng theo phương ngang có: 

+ Bên trái: Left: phím tắt là L.

+ Chính giữa: Center: Phím tắt là C.

+ Bên phải: Right: Phím tắt là R.

- Gióng theo phương đứng có:

+ Bên trên: Top: phím tắt là T.

+ Chính giữa: Center: Phím tắt là E.

+ Bên dưới: Bottom: Phím tắt là B.

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again